Català | Castellano

Tel: 934 387 742

Informes Psicològics

Bé per temes de custòdia, per avaluació de trastorns psicològics en cas de baixes laborals prolongades o per petició d´altres professionals (advocats, metges, psiquiatres).

Un Informe Psicològic és una avaluació de personalitat o d´un trastorn determinat que es realitza amb una passació de tests adequats i amb un resultat de puntuació objectiva i una explicació psicològica que es demostra o no amb aquestes proves i l'entrevista amb el professional.

Un Peritatge Jurídic o Informe Pericial és tracta d´una avaluació com l´informe però amb una conclusió d´el professional perit (en aquest cas el psicòleg). El peritatge es vinculant jurídicament, és a dir, que qui ho firma ho ha comprovat i que estaria obligat a testificar en un judici si el jutge així ho dispossa, per això s´anomena pericial o jurídic.

Al Centro Atenea estem qualificats per realitzar la seva avaluació psicològica en cas de necessitar un peritatge o un informe psicològic i acudirem a judici en cas necessari com a perits professionals.

Veure preus de informes i peritatges psicològics.