Català | Castellano

Tel: 934 387 742

La Psicoteràpia Cognitiva

La Teràpia cognitiva t´ensenya a canviar el tipus de perspectiva o enfocament davant les circumstàncies. És aprendre a veure el got “mitjà ple”.

Ja el pensament grec postulava la idea de que la forma en que percebem i interpretem la realitat determina els nostres comportaments i emocions.

 “Les coses que passen no són les que ens molesten sinò la opinió

que tenim d´elles”. Epicteto, S. I.

La teràpia cognitiva és la única que ha demostrat científicament la seva eficàcia.

Des de l´enfocament cognitiu es postula que davant una mateixa situació les persones la processem i interpretem de formes diferents i en conseqüència adoptem postures i solucions diferents. Algunes persones prenen una actitud negativa i, per tant, es deprimeixen; d´altres adopten una postura més positiva que els permet prendre distància i trobar solucions. De fet és la història dels que perceben el got “mitjà ple” en comptes dels que ho veuen “mitjà buit”.

Encara que de vegades ens diem a nosaltres mateixos “es que jo sóc així i no puc canviar” no és cert, les persones podem canviar amb l´ajuda adequada (teràpia psicològica o psicoteràpia) i aprendre a veure i viure la vida de forma més positiva i adaptativa.

La forma de ser que tenim és conseqüència de la nostra història de vida; relacions humanes, esperiències, missatges rebuts, mitjà cultural, etc.

De la mateixa forma que hem après a veure les coses des de la vessant negativa i a bloquejar-nos o patir podem aprendre una altre forma més positiva de processar la realitat.

“A ser feliç també s´aprèn”.

La personalitat de cadascun s´ha anat construint en el camí de la vida. Es tracta d´un conjunt d´aprenentatges i opcions de resposta davant les circumstàncies i es per això que es pot desaprendre o reajustar de forma més sana i adaptativa (p.e. no és molt convenient no saber dir “no” o no saber defensar els teus drets o tenir problemas per establir una conversa a la vida quotidiana).

La teràpia cognitiva ajuda a canviar el tipus de perspectiva o enfocament davant les circumstàncies. Consisteix en entrevistes d´una hora en les que s´aprèn, amb l´ajuda del psicòleg, a modificar la nostra forma de veure les coses fins que arriba un moment en que es farà d´una manera automàtica i finalment aprendre a gaudir de la vida en lloc de patir la vida.