TEXT LEGAL


El contingut de la web de www.centroatenea.es, té per objecte informar als nostres clients de les nostres activitats, productes i serveis.
Centre Atenea és titular dels drets de propietat intel·lectual sobre els textos, dissenys, animacions, o qualsevol altre contingut o elements d'aquesta web, o disposa dels permisos necessaris per a la seva utilització, i per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.
Centre Atenea rebutja la responsabilitat que es derivi d’una inadequada utilització dels continguts i es reserva el dret a actualitzar-los quan vulgui, a eliminar-los, limitar-los o no permetre l'accés a ells, de manera temporal o definitiva.
Centre Atenea no assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir per enllaços (links) o cercadors de les pàgines de la web de Centre Atenea. La presència d'enllaços (links) a les pàgines de la nostra web és informativa i en cap cas suposa suggeriment, invitació o recomanació sobre els mateixos.
Centre Atenea garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris i el seu tractament automatitzat d'acord amb la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal, la Clàusula de Protecció de Dades i la Política de Privacitat.

CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES

D'acord amb les disposicions de la Llei 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, (d'ara endavant, LOPD), Centre Atenea i en la seva representació Mª Elena Mariscal i Agustina Merino li informen que les dades recollides en aquesta web seran incorporats a un fitxer automatitzat inscrit davant de l'Agència de Protecció de Dades i pertanyen a Centre Atenea amb la finalitat d'atendre les seves consultes.
Les dades facilitades per vostè en els documents de la web, seran objecte de tractament automatitzat i passaran a formar part del fitxer propietat de Centre Atenea inscrit en l'Agència de Protecció de Dades. Excepte en els camps que s'indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre les seves dades personals són voluntàries. L'afectat es compromet a la veracitat de les dades que subministra.

De conformitat amb l'article 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté té dret a accedir a aquesta informació, a rectificar-la si les dades són errònies i donar-se de baixa del fitxer mitjançant una sol·licitud escrita a: Atenció LOPD, Centre Atenea, Av. Can Serra, 92. Esc. 1ª, 2º 1ª, 08906 en L´l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona-Espanya), o bé, enviant aquesta sol·licitud a l'adreça de correu electrònic info@centroatenea.es, complint-se així la notificació prevista en l'article 5.4 de la mateixa.